Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na portáli TZMO

Druhy informácií zhromažďovaných TZMO a spôsoby ich využitia.

Používanie globálneho internetového portálu Kapitálovej skupiny TZMO je
anonymné - užívateľ používa server, pričom neuvádza svoje osobné údaje.

V mimoriadnych prípadoch je nutné, aby užívateľ poskytol osobné údaje.

Druh informácií: Meno, priezvisko, adresa alebo e-mail, vzdelanie a odborné skúsenosti, dátum narodenia, číslo telefónu.

Užívateľ môže dodatočne podať informácie o produktoch, ktoré ho zaujímajú alebo iné informácie týkajúce sa jeho životného štýlu.


Spôsoby využívania informácií TZMO

TZMO získava osobné údaje užívateľov internetového portálu za účelom zasielania informácií o produktoch, službách a uvádzacích akciách, za účelom vykonávania prieskumu trhu alebo prieskumu spokojnosti klienta, výmeny korešpondencie, sprístupnenia služby, subskripcie alebo v situácii, keď to vyžaduje práca aplikácie ako aj pre potreby marketingových činností vykonávaných Kapitálovou skupinou TZMO, alebo na jej objednávku nezávislým subjektom. Osobné údaje sú tiež zhromažďované za účelom rozvíjania obchodnej spolupráce s kontrahentmi ako aj za účelom bezplatného zaslania vzoriek produktov. Okrem toho užívatelia poskytujú osobné údaje, keď sa uchádzajú o prácu v Kapitálovej skupine TZMO.

V niektorých prípadoch konkrétne internetové portály Kapitálovej skupiny TZMO môžu obsahovať iné poznámky týkajúce sa spôsobu používania portálu a procedúr týkajúcich sa spôsobu zaobchádzania s informáciami, ktoré sa na nich uvádzajú.

Cookies

Cez internetový portál sú zhromažďované informácie použitím mechanizmu tzv.  „cookies". Sú to malé súbory, obsahujúce informácie o preferenciách užívateľa, ktoré môže užívateľ kedykoľvek zmazať alebo zablokovať ich vytváranie tým, že použije náležité mechanizmy nainštalované v každom internetovom prehliadači.

Využívame ich, aby si užívateľ mohol zosobniť vzhľad portálu www. a zdokonaľovať užitočnosť portálu. Cookies nie sú spojené s nijakými osobnými údajmi užívateľa.

Prezentácia produktov

Snažíme sa, aby výrobky prezentované na portáli, boli v nepretržitom  predaji, aj keď pripúšťame možnosť krátkych prestávok v ich dodávkach. Vyhradzujeme si možnosť zmien technických parametrov a dizajnu vybraných výrobkov, ktoré nespôsobia zníženie kvality a neovplyvnia významným spôsobom vzhľad a funkciu daného výrobku.


Dôvernosť informácií

Spoločnosti Kapitálovej skupiny TZMO neposkytujú osobné údaje svojich klientov žiadnym neoprávneným tretím osobám - využívajú ich výlučne pre vlastné marketingové účely v rámci Kapitálovej skupiny TZMO. Údaje poskytujeme výlučne poskytovateľom služieb, ktorých sme angažovali na realizáciu služieb v našom mene, ale sme nesplnomocnili týchto poskytovateľov služieb na využívanie, alebo zverejňovanie akýchkoľvek údajov s výnimkou situácií, keď je to nutné pre realizáciu nami objednaných služieb, alebo keď sa vyskytne nutnosť prispôsobiť sa právnym predpisom. Môžeme odtajniť informácie o užívateľoch, ak to vyžadujú právne predpisy.

Ochrana osobných údajov


Osobné údaje poskytnuté užívateľom na tomto portáli sú chránené na základe poľských právnych predpisov. TZMO ochraňuje osobné údaje, ktoré vlastní pred neautorizovaným odtajnením, použitím, zmenou alebo zničením, vytvorením náležitých procedúr kontroly, opatrení na ochranu nami vlastnených údajov pred každým predvídateľným rizikom v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Ú. V. z 2002 č. 101 čiastka 926).Aktualizácia informácií o ochrane osobných údajov

Táto informácia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaná neodkladne po zavedení zmien v našich procedúrach týkajúcich sa informácii. Používaním internetovej stránky, užívateľ dáva súhlas s prijatím pravidiel tejto informácie o ochrane osobných údajov.


Zabezpečenie


Vyvíjame úsilie, aby sme najlepším možným spôsobom zabezpečili informácie získané  od Vás internetovou cestou pred neoprávneným prístupom a využitím.


Linky na iné stránky

Internetová stránka TZMO môže obsahovať linky na iné nezávisle pôsobiace stránky, ktoré môžu mať vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto linky sú označené modrou farbou. TZMO nenesie zodpovednosť za informácie poskytnuté týmito stránkami, alebo získané  ich  prostredníctvom ani za akékoľvek konanie týchto stránok.


Oprava a likvidácia osobných údajov

Užívateľ je oprávnený nahliadnuť, zlikvidovať alebo opraviť svoje osobné údaje. Získané informácie o osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia môžu byť uskutočnené zaslaním informácií na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

Poland

K zaslanej prihláške musia byť pripojené nasledovné informácie, ktoré budú použité za účelom realizácie prihlášky: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, uvedenie požadovanej služby, (informácia o vlastnených osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia).

 Zoznámte sa s našimi výrobkami Bella Perfecta

aplikácia pre ženy

Vitajte späť! Prihlásenie

Zaloguj się do Bella Woman, przeczytaj magazyn online, obejrzyj najnowsze filmy i sprawdź co nowego w energetycznym Świecie Bella!

Ak nemáte účet - Zaregistrujte sa tu

Prihlásiť
zabudli ste heslo